Fikk flere hundre tusen til sykkel- og rulleskiløype

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 300.000 kroner til byggingen av en løype til sykkel og rulleski ved Kragerø stadion.