Avvikler Investmar: - Tilbudet er annerledes nå

Skagerrak Sparebank avvikler investeringsselskapet Investmar AS som ble etablert i oktober 2013 for å bistå lokalt næringsliv.