Nasjonalparkstyret ber om at det skytes flere seler

VIL FELLE FLERE: Nasjonalparkstyret ønsker at bestanden av kystsel i Telemark reduseres. Disse steinkobbene er fotografert i Jomfrulandsrenna. (Arkivfoto: Espen Solberg Nilsen)

VIL FELLE FLERE: Nasjonalparkstyret ønsker at bestanden av kystsel i Telemark reduseres. Disse steinkobbene er fotografert i Jomfrulandsrenna. (Arkivfoto: Espen Solberg Nilsen)

Artikkelen er over 2 år gammel

Ber om at bestanden reduseres "en god del", for å få opp bestanden av kysttorsk.

DEL

Det er i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen for Jomfruland nasjonalpark at nasjonalparkstyret har besluttet å sende en henvendelse til Fiskeridirektoratet.

- Fiskerimyndigheten bes om å om å bidra til å balansere bestanden av steinkobbe i Jomfruland nasjonalpark mot bestanden av fjordtorsk, ved å gi kvoter for jakt på steinkobbe som reduserer bestanden en god del i forhold til dagens situasjon, heter det i henvendelsen fra nasjonalparkstyret.

Øker tross jakt

I brevet til direktoratet gir styret uttrykk for støtte til det nasjonale målet om en bestand på minst 50 steinkobber i Telemark.

Men samtidig peker styret på at tellinger har vist bestander av steinkobbe på 148 og 175 dyr i Telemark, i henholdsvis 2014 og 2016. Økningen har skjedd i en periode det det har vært en jaktkvote på 10 dyr.

- Det ser ut til at bestanden er i vekst og den kan fortsett e å vokse med dagens jaktkvoter dersom det ikke kommer sykdomsutbrudd blant kobbene eller at dødeligheten i forbindelse med garnfiske øker, heter det i brevet fra nasjonalparkstyret - som er skrevet av nasjonalparkforvalter Morten Johannessen.

- Øk kvotene

Det blir det også vist til at årsklassene av fjordtorsk etter 2012 har vært historisk lave.

- Fiske er en viktig del av kystkulturen. Fjordtorsken er tradisjonelt det viktigst fiskeslaget. Uten fjordtorsken vil store rekreasjonsverdier i nasjonalparken gå tapt, skriver nasjonalparkstyret.

- Med dagens bestand og uten sykdomsutbrudd blant selen eller økt dødelighet i forbindelse med garnfiske, er virkemiddelet å øke kvotene for jakt på steinkobbe, skriver styret.

Artikkeltags