Nå er disse nesten utryddet i nasjonalparken

Etter flere år med målrettet innsats, mener Statens Naturoppsyn (SNO) at minken er i ferd med å bli utryddet fra Jomfruland nasjonalpark.