Utsatte avgjørelsen om Jernbanebygget

– Vi kommer med et forslag om utsettelse av vedtaket om hva vi skal bruke Jernbanebygget til.