Rådmannens anbefaling: Nasjonalparksenter og kulturkontoret inn i Jernbanebygget

Nå skal politikerne igjen ta stilling til hva som bør inn i de ledige lokalene i Jernbanebygget.