Hytteeier møter kommunen i rettsmøte

En hytteeier på Kjerringholmen i kragerøskjærgården har fått pålegg om å rive to ulovlig oppsatte boder på eiendommen sin. Pålegget er ikke etterkommet og nå møtes partene til meklingsmøte i Forliksrådet i Oslo 5. desember.