I dag kom de nye reglene for hummerfisket

Hummerfiskere langs hele kysten har spent ventet på å få høre om det kommer nye regler, før årets sesong starter om drøyt to uker. I dag kom de.

DEL

Den foreslåtte regelendringen som ikke kommer, er kanskje den som betyr mest for kystens hobbyfiskere. For det var foreslått å redusere antallet hummerteiner per båt fra ti til fem.

Men det forslaget har ikke Nærings- og fiskeridepartementet gitt sin støtte.

Her er endringene

Regelendringene som derimot kommer er følgende:

  • Obligatorisk påmeldingsordning.
  • På Skagerrakkysten innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). 
  • Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde.
  • Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.
  • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember. 
  • Opphevelse av forbudet mot at fritidsfiskere kan sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter på Skagerrakkysten.
  • Opphevelse av forbudet mot å sette/trekke teiner på søndager, som har vært gjeldende på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder.

Må registrere seg

Departementet innfører altså en registreringsplikt for alle som vil fiske etter hummer når startskuddet går 1. oktober. Det gjelder både fritidsfiskere og hobbyfiskere.

Det vil om kort tid bli mulig å registrere seg elektronisk på Fiskeridirektoratets nettside. Ved registrering vil man få et unikt deltakernummer, og alle hummerteiner må ha minst en av blåsene (vakene) merket med dette nummeret.

Man må melde seg på hummerfisket hvert år, men det er lagt opp til at man beholder det samme deltakernummeret for senere sesonger.

Neste år

Departementet har også vedtatt to regelendringer som først trer i kraft neste år.

For det første blir det påbud om bruk av nedbrytbar bommulstråd i hummerteiner. Dette skal være med på å hindre såkalt spøkelsesfiske, der tapte teiner blir stående å fange hummer i lang tid.

For det andre blir det fra neste år forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august. Denne regelendringen vil nok berøre en del fastboende og hyttegjester som fisker med garn om sommeren.

Artikkeltags