Bestanden av hummer øker i bevaringsområdet

Av

Ingen tvetydighet om bevaringsområdene for hummeren: Det virker!