Politikerne la til rette for boligfelt på Lindtvedt

Hovedutvalget for plan og bygg strekte seg langt for å legge til rette for boligfeltet som Sverre Irgens ønsker å utvikle på Lindtvedt.