Vil ikke la «Hos Gro» servere mat og drikke utendørs

Uklarheter rundt hvem som disponerer området utenfor «Hos Gros» nye lokaler, gjør at rådmannen er negativ til utendørs servering og skjenking.