Det er Arkitekthuset Lunøe og Løffler som på vegne av Kilen Eiendom AS søker om tillatelse til nødvendig rehabilitering og ombygging av den eksisterende driftsbygningen. Driftsbygningen har tidligere vært benyttet både til hønse- og grisefjøs.

Kilen Eiendom søker om å bygge om, rehabilitere og utbedre og innrede driftsbyggets førsteetasje til småleiligheter. Leilighetene skal leies ut til studenter/skoleelever, da spesielt med tanke på elever ved Kunstskolen.

Hver leilighet blir på litt i underkant av 35 kvadratmeter. Bygningen er tenkt utformet som i dag. Det blir også sju parkeringsplasser i tilknytning til det nye leilighetsbygget.

 

- Har en historie

- Leilighetene er enkelt innredet med garderobeplass ved inngangen, oppholdsrom med sofakrok, spiseplass og kjøkkenbenk, soverom og bad. Skapplass innvendig og sportsboder i bakenforliggende tilbygg. Loftet vil bli videreført som lager, og eventuelt felles oppholdsrom for hybelboere og boligene i tilknytning til utearealet, skriver sivilarkitekt Morten Lunøe i søknaden.

- Bygningen er planlagt med en utforming som i dag, da den allerede er tilpasset eksisterende bebyggelse. Bygningen har en historie på stedet og en rehabilitering vil være et løft for miljøet i området, skriver Lunøe.