Utsatte legeplanen nok en gang

Formannskapet utsatt behandlingen av "Delplan for legetjenester" for andre gang.