Forberedes på alderdommen: - Aldri for sent å bygge muskler

For at å forberede kommunens innbyggere på alderdommen, har Kragerø kommune invitert samtlige av kommunens 104 77-åringer på seminar. Tirsdag var de første 13 plassert på "skolebenken" igjen.