Gå til sidens hovedinnhold

- Kommunen må beholde sjønære næringsområder

Artikkelen er over 3 år gammel

Kragerø næringsforening kommer med et klart råd til kommunen når det gjelder et mulig salg av Stilnestangen Nord: - Behold det kommunale eierskapet.

Anbefalingen kommer i et brev som Næringsforeningens daglige leder Janna Pihl har sendt til kommunestyrepolitikerne og rådmannen.

Saken om salg av Stilnestangen Nord til Ivar Tollefsen-eide Kragerø Utvikling AS kommer til behandling allerede førstkommende torsdag.

- Avgjørende for framtiden

- For en kystkommune som Kragerø er tilgangen til sjøen samt sjørelaterte næringstomter en svært viktig del av dette. Dette er også arealer som kommunen kan få langsiktige inntekter av, samtidig som det er mulig å utvikle i samarbeid med private aktører til det beste for alle. Strandlinjen som er i kommunens eie er også avgjørende for hvordan vi i fremtiden skal kunne forvalte Kragerøs viktigste resurs som turistkommune – skjærgården, skriver Pihl.

Hun viser samtidig til at kommunens mål med å kjøpe Stilnestangen Nord for få år siden var å sikre sjønære næringstomter til private virksomheter.

- Må eie selv

I brevet viser Næringsforeningen blant annet til det strategien for næringsarealer i Grenland sier om Kragerø:

"Kragerø sin viktigste næring er turist- og hyttenæringen. Dette gir ringvirkninger i andre bransjer som handel, service og håndverkertjenester. Kragerø bør jobbe videre med tilrettelegging for hytteturisme og besøksnæring. Det er i den forbindelse viktig å sikre arealer for sjørettet næring, slik at man kan betjene hytteområdene på en god måte."

- Kragerø næringsforening mener at Kragerø kommune selv må eie disse områdene for å sikre fornuftig bruk tilpasset fremtidens behov, for generasjoner som kommer, skriver Janna Pihl.

I strid med tomteplan

Pihl viser også til Kragerø kommunes tomteforvaltningsplan, som ble vedtatt av kommunestyret så sendt som i oktober i fjor. I ett av punktene i planen heter det: "Kragerø kommune selger ikke kommunal eiendom i strandsonen."

- Hvordan skal næringslivet kunne oppfatte kommunen som næringsvennlig når et vedtak ikke kan stå lengre en tre måneder før man innstiller på en sak som er i strid med vedtaket? spør næringsforeningen.

- Kragerø næringsforening ønsker næringsutvikling og fremdrift i utviklingen rundt havnefronten, men ønsker kommunalt eierskap og kontroll til næringsareal for sjørettet næring, for å sikre fremtidig utvikling i skipsfart og skjærgårdsnæring, konkluderes det i brevet.

Her kan du lese hele brevet fra Kragerø næringsforening 

Kommentarer til denne saken