1000 underskrifter var ikke nok til å overbevise politikerne – sa nei til miljørevisjon av Havnefronten

– Behandling av detaljreguleringsplaner gir samme mulighet som å åpne selve reguleringsplanen for miljørevisjon.