Vil ikke stille strengere krav til rensing av utslipp fra smoltanlegg

Kragerø og Bamble kommuner mente at Fylkesmannens ikke stilte strenge nok utslippskrav for det kommende smoltanlegget ved Fossingfjorden. Nå har Miljødirektoratet avvist klagene fra to kommunene.