Storsmolt tapper ned tre innsjøer

TAPPES NED: De tre innsjøene som nå skal tappes ned renner ut i Grummestad vannet, som sees i bakgrunnen for det tidligere tresliperiet innerst i Fossingfjorden. (Foto: Fossing Storsmolt)

TAPPES NED: De tre innsjøene som nå skal tappes ned renner ut i Grummestad vannet, som sees i bakgrunnen for det tidligere tresliperiet innerst i Fossingfjorden. (Foto: Fossing Storsmolt)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bakkevann, Teksttjenn og Skjærsjø tappes ned for at Storsmolt AS skal få gjort nødvendige tiltak på dammene de er pålagt av NVE.

DEL

Nedtapping under laveste registrerte vannstand på disse tre vannene startet tirsdag, og den skal vedvare til ut mars måned.

Det er Kragerø-selskapet Fossing Storsmolt AS, som er i etableringsfasen i forhold til et produksjonsanlegg for smolt i Fossingfjorden, som skal gjennomføre oppgraderinger av dammene for å tilfredsstille NVE sine krav til sikkerhet og minstevannføring. Det ligger også flere pålegg fra NVE til grunn.

Senkes betydelig

Det vil til de grader være merkbart at vannet blir borte fra alle de tre vannene. Bakkevann senkes to meter, Teksttjenn senkes fire meter og Skjærsjø senkes to meter under det som kalles «topp dam».

Bakkevann og Teksttjenn ligger i Bamble, mens Skjærsjø ligger delvis i Kragerø og Bamble. De tre innsjøene er en del av Lona-vassdraget.

Det er naturligvis ikke et permanent senket vannivå som er målet med tappingen. Det betyr at de skal fylles opp igjen. Her velger Fossing Storsmolt AS å stole helt og holdent på naturen.

– Oppfylling av magasinene skjer i forbindelse med snøsmeltingen, skriver de i sin informasjon på Bamble kommunes nettsider.

Fri vei for ålen

Det er også kjent at vassdraget det er snakk om er et vassdrag med vandrende ål. Dette må naturligvis tas hensyn til når dammene oppgraderes. Fossing Storsmolt er klar over dette, og i forbindelse med oppgraderingene vil de tilrettelegge for en fortsatt ålevandring i vassdraget.

Artikkeltags