Starter forhandlinger med fastlegene

– Det har vært jevnlig kontakt med fastlegene, men det første formelle forhandlingsmøtet blir i månedsskiftet mai/juni.