Kommunen har tilbudt 7,5 millioner for fastlegehjemlene

– Det er det ikke mer å forhandle om. Nå er det opp til fastlegene selv om de vil akseptere kommunens tilbud, sier ordfører Grunde W. Knudsen.