River og bygger nytt på Farmen-gården

Selskapet som skal produsere Farmen Kjendis på Lundereid gård søker kommunen om tillatelse til ulike byggetiltak.