- Takstfolk er hyggelige folk

Humørfylte Geir Ove Aasen på Nordre Kalstad øser superlativer over takstfolket som besøker eiendommene i Kragerø.