Slik kan kommunen hindre at du får lavere eiendomsskatt

I løpet av året skal alle eiendommer i Kragerø takseres på nytt, som et tiltak for å bøte på regjeringens kutt i eiendomsskatten.