Har omtaksert mellom 6000 og 7000 eiendommer

Siden omtakseringen startet i Kragerø rundt 10. september er mellom 6000 og 7000 bruk, fritidseiendommer, boliger og bygg eller nesten 60 prosent av kommunens 12.000 eiendommer av ulikt slag, blitt befart.