Det siste året: Kragerø har hatt landets største fall i boligprisene

Mens boligeiere i Holmestrand kan glede seg over landets største boligprisvekst de siste 12 årene, ligger Kragerø helt i den andre enden av skalaen.