Bruker forkjøpsretten - nå får beboerne i Trikotasjen bedre tid til å vurdere kjøp

Mot to stemmer fra Frp og Høyre, vedtok formannskapet å benytte seg av forkjøpsretten til Trikotasjen.