Måka Harry jr. har vært hos Ingun og Charlotte på Tåtøy i 15 år

På familien Leegaards hytte på Tåtøy er det ikke hyttesesong før måka Harry er på plass på terassen.