Utsagnet kommer fram i en uttalelse tidligere denne måneden fra Vestmar sau og geit i forbindelse med årsmøtet.

Denne organisasjonen, med medlemmer fra Drangedal, Kragerø og Bamble, er underlagt Telemark sau og geit.

Mistet 50 lam

I uttalelsen står det at enkelte produsenter mister lam og sau på beite. Gaupa står for det meste. «Hvert år blir det åpnet for jakt på gaupe, men alt tyder på at det er altfor mye gaupe da kvoten blir fylt opp i løpet av de første dagene.»

Spesielt er det produsenter i Tørdal og Nissedal det går utover, heter det. I løpet av året har en produsent mistet cirka 50 lam av i alt 200 lam sluppet ut på beite, en annen har mistet 40 av 200.

En psykisk påvirkning

Det blir også tydeliggjort at det å påvise at lam og sauer er tatt av rovdyr er tidskrevende og vanskelig i hektiske sommeruker. «Det som er vel så frustrerende er den psykiske påvirkningen dette har på den enkelte driver som slipper friske og flotte dyr og i løpet av sommeren må konstatere gang på gang at ikke bare ett og annet dyr, men store deler av buskapen blir utsatt for angrep fra gaupe.»

Vestmar sau og geit foreslår at minst én gaupe øremerkes i området der det år etter år påvises tap.

Det pekes også på at det i Telemark er registrert en betydelig nedgang i sauebruk de siste årene.