Derfor skal dette fly 60 meter over hodet ditt

Artikkelen er over 3 år gammel

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i disse dager flymålinger fra svært lav høyde. Vestmar-distriktet er innenfor området som skal undersøkes.

DEL

Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39.

Det er først og fremst i forhold til planlegging av tunneler på den nye motorvei-strekningen, at det er behov for geofysiske data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere berggrunnen og avdekke eventuelle farer for dypforvitring og kollaps. I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli kartlagt.

Det melder NGU på sine hjemmesider.

60 meter over bakken

For å få best mulig resultater, må målingene utføres fra lav høyde. NGU har derfor fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters høyde i ubebygde og grisgrendte strøk, og i 100 meters høyde i tettbebygde strøk.

NGU melder at det er det canadiske firmaet Novatem som gjennomfører flygningene på vegne av dem, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde måleflyet.

De geofysiske målingene må gjennomføres før snøen har lagt seg. Derfor er flyet allerede i gang med de konkrete målingene på Sørlandet.

Flyene krysser fram og tilbake langs øst-vest-gående profiler med 250 avstand og nord-sør gående krysslinjer med 2.5 km avstand. Det betyr at flyene flyr i en høyde og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området. Målingene gjøres i et bredt belte på begge sider av den planlagte veitraséen og strekker seg derfor et stykke ut i havet og flere titalls kilometer inn i landet. Flyvningene vil pågå fram til 15. desember.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken