Krever riving - truer med 50.000 kroner i mulkt

- ULOVLIG: Kragerø kommune mener at eieren av denne sjøbua skulle ha søkt om flere av byggetiltakene som nå er utført. Slik så bygget ut i begynnelsen av september. (Foto: Espen Nilsen)

- ULOVLIG: Kragerø kommune mener at eieren av denne sjøbua skulle ha søkt om flere av byggetiltakene som nå er utført. Slik så bygget ut i begynnelsen av september. (Foto: Espen Nilsen)

Artikkelen er over 2 år gammel

Oslokvinnen som eier sjøbua som er under ombygging på Garnholmen ved Jomfrulandsrenna, kan bli ilagt en tvangsmulkt på 50.0000 kroner.

DEL

Det er rådmannen som foreslår at hovedutvalget for plan, bygg og miljø vedtar en engangsmulkt på 50.000 kroner og 5000 kroner for hver påbegynte måned, dersom ikke en rekke av byggearbeidene blir omgjort.

I forslaget til vedtak settes det krav om at et nytt tregulv i sjøbua fjernes, at det settes inn en dør som likner den opprinnelige og at vann og avløpsnettet bli fjernet.

Eieren gis en frist på to måneder til å oppfylle kravene. Rådmannen foreslår også byggestoppen som ble vedtatt i juni blir opprettholdt. Eieren av sjøbua mener at byggestoppen er lovstridig og at byggearbeidene som er gjort ikke er søknadspliktige.

Artikkeltags