Frykter for arbeidsplasser i skjærgården

Av

Medlemmer i Kragerø Næringsforening frykter at den nye fylkesmannens holdning til bygging i strandsonen vil føre til redusert byggeaktivitet i skjærgården, og at dette til slutt vil ramme arbeidsplasser i byggebransjen.