Prioriterer livsløpsparken og kystkultursenteret

PARK: Livløpsparken på Kalstadbanen og stien rundt Kalstadtjenna er prioritert investering i flertallets budsjett, sammen med kystkultursenteret i Tallakshavn. Illustrasjon: Aktiv Park

PARK: Livløpsparken på Kalstadbanen og stien rundt Kalstadtjenna er prioritert investering i flertallets budsjett, sammen med kystkultursenteret i Tallakshavn. Illustrasjon: Aktiv Park

Artikkelen er over 2 år gammel

Kutt i investeringene, og en forsiktig økning av driftsbudsjettet.

DEL

Det er flertallspartienes resept i budsjettet for neste år, og økonomiplan til og med 2021.

Kystkultursenter

De fleste forslagene til endring i rådmannens budsjett, ligger i investeringsbudsjettet.

Her satser flertallspartiene på to prosjekter som rådmannen ikke har funnet plass til i sitt budsjettforslag.

Det ene er den såkalte livsløpsparken på Kalstadbanen, og opprusting av stien rundt Kalstadtjenna, det andre kystkultursenteret i den gamle riggebua i Tallakshavn.

– Vi vil sette av 2,2 millioner kroner til kystkultursenteret i Tallakshavn i 2018. Det hadde falt ut av budsjettet, sa Aps gruppeleder Sølvi Wreen Wirød da hun presenterte flertallsforslaget.

Livsløpspark

Rådmannen hadde satt av en million til livsløpsparken i 2021.

– Vi vil flytte de pengene til 2018, og øke bevilgningen til 4,5 millioner det året, sa Wirød.

Så vil flertallet investere henholdsvis tre og 2,5 millioner de to påfølgende årene, slik at det blir investert ni millioner i parken og stien rundt tjenna de neste tre årene.

– Da har vi kommet veldig langt på vei, mente Wirød.

Hele prosjektet, som for øvrig ble «tatt til orientering» i formannskapet tirsdag, er kostnadsberegnet til 16,9 millioner kroner.

Gang- og sykkelvei

Den millionen som var satt av til å utrede veialternativer til Valberg, vil flertallet bruke til forprosjekt for Valbergbrua, og gang- og sykkelvei på Tangen i Sannidal.

De ønsker også å framskynde to millioner til klargjøring av areal ved Nilsbukjerr avfallsdeponi til 2018, og det samme med flere investeringer i skoler og barnehager.

Også ny skillevegg i idrettshallen (400.000) og Amfi på Jens Lauersøns plass (300.000) blir flyttet fram til 2018. Dessuten følger de opp vedtaket fra hovedutvalg for samfunn om båt til brannvesenet, med en investering på 750.000 kroner.

Utsetter rådhuset

Disse tiltakene balanserer flertallet med å ta ut to millioner til egen arbeidsbåt for vann- og avløps-avdelingen i kommunen. De utsetter også arbeidet med ventilasjon og rehabilitering av rådhuset, til sammen 5,5 millioner, til 2020. De reduserer også bevilgningen til kommunale veier i 2018, siden det er ubrukte midler igjen på budsjettet for i år.

Videre reduseres de budsjetterte investeringen ved Kragerø sykehus, og planlagte enøk-investeringer både i Jernbanebygget og sykehuset.

Ber rådmannen kutte

Flertallspartiene vedtok også en «bestilling» til rådmannen om å nedjusterer investeringene i pågående prosjekter med åtte millioner kroner.

– Vi har sett litt på dette, og funnet tre millioner i budsjettet på prosjekter som er avsluttet, sa Sølvi Wirød.

Med dette vil flertallet redusere forslaget til investeringsbudsjett med 14,6 millioner kroner, 9,2 millioner av dette i 2018. Flertallspartienes budsjettforslag ble vedtatt med fem mot fire stemmer.

Artikkeltags