Det går mot ferjefusjon

Artikkelen er over 2 år gammel

Telemark fylkesutvalg har vedtatt at det skal igangsettes en utredning for å se på mulighetene for fusjon mellom Brevik Fergeselskap IKS og Kragerø Fjordbåtselskap IKS.