Frykter at båtbrann i gjestehavna kan få katastrofale følger for den gamle trehusbebyggelsen

– Brannsikringsplanen er veldig god. Men tett opp mot Barthebrygga har vi Telemarks største gjestehavn.