Snart kan Lisa få rett til å vie folk

Den politiske ledelsen i kommunen ønsker at flere enn ordføreren og varaordføreren skal ha mulighet til å gjennomføre borgerlige vielser.