Folketallet i Kragerø fortsetter å synke

Det blir færre av oss. I første kvartal gikk innbyggertallet i Kragerø ned med 30 personer.