1: Bård Kristoffersen skal «tøffe» strekningen Kirkenes-Kragerø i sin 20 fot store trekogg i sommer. 2: Bård Kristoffersens 64 år gamle trekogg framstår som et skinnende møbel. 3: Her skal Bård kunne lage og koke middagsmat mens han er på vei over store havstrekk.   4: Flettet fender. 5: Bakken på koggen glinser mot sola. 6: Dette blir Bård Kristoffersens «hjem» i femti dager eller mer i sommer.

Bård skal kjøre Kirkenes-Kragerø i trekogg

«YOLO» står det på et par av vindusrutene på trekoggen til Bård Kristoffersen. Det står for «You only live once» .
Publisert