De lokale banksjefene er enige: - Grunn til optimisme i Kragerø