PLUSS OG MINUS: Henry Hvalvik i Bamble kommune er tydelig på at de støtter en streng forvaltning av strandsonen, men mener det burde vært noe større rom for skjønn. Her foran et typisk i eksempel i Fossingfjorden, der en hytteeier vil rive båthuset og med det frigjøre en helt vik, men hvor det er uenighet om hvor mange kvadrat hytteeier skal få igjen ved hovedhuset.

Kampen om strandsonen: Derfor har Kragerø og Bamble gjort opprør mot Fylkesmannen

Hvorfor er kommunene Kragerø og Bamble så opprørte over Fylkesmannens kursendring, når det gjelder byggetiltak i strandsonen? Vi ble med på en tur til Fossingfjorden, på grensa mellom de to kommunene, for å undersøke hva konflikten dreier seg om.
Publisert