Kommunedirektøren: – Alle klagene på B13-vedtaket bør avvises

– Klagene inneholder ingen nye opplysninger av vesentlig karakter, konkluderer kommunedirektøren.