Høyretoppen vil flytte B13-bygget til nabotomta

Få dager før valget og behandlingen av reguleringsplanen, foreslår høyretopp Reidar Skoglund at politikerne går sammen om å vurdere flytting av det planlagte kommunehuset fra B13-tomta til «Fossen/Maxbo-tomta».