Her skal det rives - og byggingen starter snart

Detaljreguleringsplanen er sendt inn og det vil bli søkt om rivingstillatelse for tre bygninger i Fermannsbakken. Axel Carlsen i Bonus Eiendom AS håper at prosjektet kommer i gang i løpet av første halvår i 2020.