En danske som het Rasmussen hadde jobben som trykker i den aller første avisa, «Kragerø Adresse». Med seg hadde han en typograf som het Engblom. I Kragerø var han kjent under tilnavnet «Jerusalems skomaker».

Ingrid Høyer, som på 1920-tallet var redaktør i Kragerø Blad og senere i «Kragerøposten», forteller litt om «Adressa», at det ikke var sjelden at avisa ikke kom ut på grunn av at de ansatte havnet på fylla.

– Når Rasmussen og Engblom hadde havnet på rangel (noe som skjedde ganske ofte) kunne det ta både 10 til 12 dager før «Adressa» kom ut, forteller Høyer.

– På den tiden var salige Martini utgiver av «Adressa» skriver hun og antyder at redaktøren ikke kunne ikke ha det helt lett.

«Adressa» hadde en ganske internasjonal stab. Utgiver C.G. Martini var utvandret Hollender, trykker Rasmussen kom fra Danmark, mens typografen, Engblom var svensk.