Ledigheten fortsetter nedover: Nå er 111 personer arbeidsledige i Kragerø

Arbeidsledigheten for Kragerø i oktober ligger på gjennomsnittet for fylket, men sammenliknet med samme måned i fjor er nedgangen betydelig.