Gå til sidens hovedinnhold

Næringstomt – Fikkjebakke

Næringsutvikling

Artikkelen er over 3 år gammel

All respekt for den viktige jobben dere folkevalgte gjør, men vær så snill, ikke utsett investeringer som kan gi oss flere arbeidsplasser!

I desember 2013 vedtok man dette for økonomiplanen 2014 -2017: «I Næringspolitisk Plattform er utvikling av Kragerø Næringspark på Fikkjebakke fremhevet som det primære strategiske grepet. Næringsparken består i dag av om lag 25 bedrifter som representerer ca. 250 arbeidsplasser. Det gjenværende regulerte og tilrettelagte arealet i næringsparken er svært beskjedent. Det vil ta noe tid å gjennomføre regulering og tilrettelegging med infrastrukturtiltak. Dersom Kragerø Næringspark skal ha tilgjengelige næringstomter å tilby i Kragerø Næringspark i årene fremover, er det viktig at kjøp av nye arealer gjennomføres i økonomiplanperioden.»

Vi skriver nå desember 2017 og Fikkjebakke er så å si helt fullt! Kragerø Næringspark har per i dag ikke ledig tomt for næringsutvikling og nyetableringer. Slik beskriver kommunen selv området på sin nye hjemmeside: «Kragerø kommune har på Fikkjebakke i Sannidal etablert sitt næringsområde, Kragerø næringspark. Dette området er i dag på omkring 500 da. og teller ca. 300 arbeidsplasser og 35 virksomheter.» Ifølge kommunens tall så har det på 4 år vokst frem 10 bedrifter som har generert 50 nye arbeidsplasser, og det med svært beskjedent areal.

Kommunen skriver videre på sin hjemmeside: «Kragerø kommunes vedtatte næringspolitiske mål, er å gjøre Kragerø næringspark, Fikkjebakke, til et regionalt industri- og næringsområde.»

Bare ikke nå!? Det er nå regionens viktigste veitrasé skal legges, og som det forhandles om hvor ny jernbane skal ha sitt stoppested. Det er derfor nå man må ha forhandlingsgrunnlag og være med å legge til rette for et attraktivt industri- og næringsområde.

Nå vurderer man heller å redusere og skyve investeringen enda lengre foran oss, selv om Kragerø sårt trenger flere arbeidsplasser, flere tilflyttere og flere som betaler skatt til fellesskapet.

Er det primære strategiske grepet ikke så primært lenger?

Vi forventer at man ser på en regulering og tilrettelegging av dette området som særdeles viktig for vekst og for å skape nye arbeidsplasser. Ikke minst med tanke på de signaler man da sender for å sikre Sannidal som et knutepunkt med ny jernbane og E18-trasé.

Janna Pihl

Kragerø næringsforening

Kommentarer til denne saken