Ber om tillatelse til garnfiske med leirskoleelever: - Fangsten er utgangspunkt for vår undervisning

Leirskolen har lange tradisjoner i undervisningen som de håper å kunne fortsette med. Da trengs det dispensasjon fra Fiskeridirektoratet.