Nye takster klare i januar

– I5. januar skal arbeidet med de nye takstene for eiendomsskatt være ferdig.