Må ha ny fullmakt fra formannskapet for å bli enig med fastlegene

– Jeg har avtalt med ordføreren at vi må ha en ny runde i formannskapet, før vi går videre i forhandlingene med fastlegene.