100 av 450 jobber fullt: - Kvaliteten i helse- og omsorg blir bedre med flere heltidsstillinger

En stor andel ansatte i helse- og omsorgssektoren i Kragerø jobber deltid. Selv mener de ansatte at flere fulltidsstillinger vil bidra til bedre kvalitet på tjenestene de yter.