– Det har vært mye ukultur og uryddighet i selskapet

Sentrale fylkestingspolitikere går hardt ut mot Kragerø Fjordbåtselskap IKS, etter at Telemark Kommunerevisjon nylig la fram en til dels krass kritikk av driften i selskapet.